Общи условия

 

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.matraci.store

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин Matraci.store,  намиращ се на електронен адрес www.matraci.store, както и условията за ползване на Онлайн магазин Matraci.store за територията на Република България, между:

Търговско дружество  „ФЪРНИШ” EООД, ЕИК  BG 204 254 724, със седалище и адрес на управление  гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А и адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А, наричан по-долу Matraci.store и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, което ползва Онлайн магазин Matraci.store и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу клиент.

Онлайн магазин Matraci.store, намиращ се на електронен адрес www.matraci.store, се администрира от „ФЪРНИШ” ЕООД.

Онлайн магазин Matraci.store служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на матраци, топ матраци, подматрачни рамки, протектори за матраци, възглавници и аксесоари.

Клиентът се съгласява с настоящите общи условия на Matraci.store, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. Matraci.store си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. Matraci.store съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За да пазарува и ползва всички услуги на Онлайн магазина  Matraci.store, е необходимо клиентът да е физическо лице (на или над 18г.) или юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма. Регистрацията изисква клиентът да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура. Клиентът може да пазарува като ГОСТ /без регистрация/, но не може да ползва услугата пазаруване на кредит.

Matraci.store изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е клиентът да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

При успешна регистрация клиентът ще получи на посочен от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в Matraci.store.

При некоректно и/или неточно посочени данни Matraci.store си запазва правото да анулира създаденият профил.

Matraci.store запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. Клиентът заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

В Онлайн магазинa Matraci.store, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни характеристики, изображение на всяка стока; крайна цена на продукта  в лева с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка, ако има такава.

Matraci.store предоставя техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики, дадени от Производителя.

Matraci.store не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 

ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола или след като се регистрира като ГОСТ в Matraci.store. 

Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Купи”. Клиентът задължително потвърждава, че предоставя доброволно Декларация за поверителност на личните данни и че е запознат с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка. След финализирането на поръчката, на посочения e-mail адрес, клиентът получава потвърждение на заявката с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. За потвърждаване на наличност, доставка и др. клиентът ще бъде информиран на посочения от него телефон. До потвърждението на поръчка Matraci.store е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява клиента с имейл.

При некоректно и/или неточно попълнени данни на клиента, Matraci.store ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

Договорът за продажба от разстояние между Matraci.store и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка, от което произтича задължение за плащане от клиента за закупената от него стока онлайн.

Регистрираният клиент има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

При изчерпана наличност на поръчани продукти Matraci.store  задължително уведомява клиента, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на  доставка.

Matraci.store си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно клиента.

На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на Matraci.store се издава становище или отговор на клиента, след извършена проверка, в срок от 14 дни.

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената за тяхната доставка. Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 200 лева до всички населени места в България и е до там, където доставящият автомобил може да спре. 

Поръчки на стойност под 200 лева са с цена за доставка от 20 лева. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Указаните цени на отделните стоки са за единично количество.

 

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Наложен платеж (плащане при доставка): при получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера, както и цената на доставката.

2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната от Matraci.store банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

3. Финансиране от TBI (калкулатор): за да кандидатствате за кредит, е необходимо да попълните и изпратите сканирани следните документи на office@matraci.store :

 • - документи за кандидатстване
 • - копие от лична карта
 • - минимална сума за кандидатстване - 150 - лева.

4. Финансиране от UniCredit (калкулатор): за да кандидатствате за кредит, е необходимо да попълните и изпратите сканирани следните документи на office@matraci.store :

 • - документи за кандидатстване
 • - копие от лична карта
 • - минимална сума за кандидатстване -  150 лева.

5. Плащане чрез Paypal

 

ДОСТАВКА

Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която Matraci.store има договорни отношения или чрез транспорт на Matraci.store. При личен избор на куриерска фирма от клиента, с която Matraci.store няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

Доставката се извършва там, където доставящият автомобил може да спре. В случай че клиентът желае разнос и качване до етаж, се заплаща допълнително.

Поръчани стоки чрез Онлайн магазин Matraci.store се доставят от куриер или от служител на Matraci.store в срок  до 5 работни дни. В случай че заявените продукти не са в наличност или са с нестандартен размер или форма, срокът за доставка се удължва, за което клиентът ще бъде информиран.

В случай на забавяне на доставката, Matraci.store е длъжен да уведоми клиента, независимо от причините на забавянето.

Matraci.store не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

Стоката се предава на клиента или на трето лице срещу подпис, с който се удостоверява, че Matraci.store е изпълнил  поръчката. Получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. . В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на пратката, клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към Matraci.store.

С полагането на подпис на приемо-предавателен документ клиентът овластява куриера да предаде от негово име на Matraci.store сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, Matraci.store се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 

В случай, че клиентът откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на Matraci.store за сметка на клиента.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Matraci.store върху клиента в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с клиента. Незаявени предварително от клиента услуги не се извършват.

При неточни данни, предоставени от клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Matraci.store като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в складовете на Matraci.store, и клиентът дължи разходите по изнасяне на стоката, и транспорт до склад на Matraci.store.

 

ГАРАНЦИЯ

Matraci.store предоставя на клиента стока, която съответства на договора за продажба. Matraci.store предоставя на клиента стока с поета търговска или производствена гаранция, съгласно гаранционната карта, издадена от производителя.

Клиентът получава от Matraci.store търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че Matraci.store предлага на клиента стоки със законова гаранция от производителя.

Matraci.store удовлетворява искане за разваляне на договор  за продажба и възстановява заплатена от клиента сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 1. в случай на изгубена гаранционна карта; 
 2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Matraci.store лице или сервизен център; 
 3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 4. в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 
 5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

 

РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ

При получаването на стоката, клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

В случай че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол. Клиентът изпраща снимки на заснетите дефекти на стоката, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният имейл адрес: office@matraci.store

В случай че клиентът не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето, извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

В случай на обстоятелствата, посочени по-горе, както и погиване или загуба на стоката, Matraci.store не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

В случай че клиентът е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Matraci.store няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Matraci.store, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на клиента, съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. Клиентът отправя претенции към избраният от него превозвач.

Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

Клиентът  информира писмено Matraci.store за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Matraci.store изпраща на клиента незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

Клиентът връща стоката на Matraci.store в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Matraci.store е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр. София ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А магазин FURNISH

Matraci.store възстановява заплатената сума от клиента за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на клиента да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от клиента. При неспазване на срока за връщане на стоката от клиента, Matraci.store задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Matraci.store възстановява на клиента намалена стойност на закупената стока. Matraci.store отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, , когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; Matraci.store отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, Matraci.store не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са продукти, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

Matraci.store не възстановява разходи за доставка.

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Matraci.store. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

Matraci.store не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, забележките по стоката се описват.

В случай че клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно.

Matraci.store изпълнява рекламацията, ако клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място на адрес: гр. София ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А магазин FURNISH на e-mail: office@matraci.store или на тел. 0888 66 70 55

Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Matraci.store на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от клиента. Matraci.store се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Клиентът има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният метод налага неразумни разходи за Matraci.store, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др.

Отстраняване на рекламация е безплатно за клиента, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. Клиентът не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

Matraci.store не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

При рекламация клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

Matraci.store не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Matraci.store. При извършване на промени в Общите условия, Matraci.store се задължава да публикува новите Общи условия в www.matraci.store и да напише датата, на която са актуализирани. Matraci.store съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

В случай, че към момента на промяна на Общи условия, Matraci.store има сключен договор с клиента, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то клиентът има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Изпълнение по предходното изречение означава всяко задължение на Matraci.store, съгласно разпоредбите на тези Общи условия, зависещо от Matraci.store. За всички неуредени с настоящите Общи условия случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

Промоции

Mатрак Dream Comfort двулицев от Блян

Mатрак Dream Comfort двулицев от Блян

Структура, доказала се през годините и спечелила доверието на много клиенти. Матракът Дрийм Комфо..

412.30 лв. 589.00 лв.

-30%

Mатрак Hawaii двулицев от Нани

Mатрак Hawaii двулицев от Нани

Балансирана хармония между удобство, ненадминат лукс и дълбок сън характеризират премиум клас двулиц..

782.40 лв. 978.00 лв.

-20%

Mатрак Zahir двулицев от Блян

Mатрак Zahir двулицев от Блян

Двулицевият матрак Захир NEW е нов модел в елегантната гама от безпружинни матраци на Блян. Със сп..

329.70 лв. 471.00 лв.

-30%

Възглавница CoolSense Gel от Paradise

Възглавница CoolSense Gel от Paradise

Възглавница CoolSense Gel е уникален иновативен модел и осигурява дълбок и спокоен сън. Тайната е в ..

87.00 лв. 145.00 лв.

-40%

Матрак Awa двулицев от Тед

Матрак Awa двулицев от Тед

Двулицев матрак Ава от Тед е с отлично съчетание на удобство и добра опора на разумна цена. Орт..

170.25 лв. 227.00 лв.

-25%

Матрак Awa еднолицев от Тед

Матрак Awa еднолицев от Тед

Еднолицев матрак Ава от Тед, с балансирана твърдост, съдържа в сърцевината си ортопедична пружинна с..

222.00 лв. 296.00 лв.

-25%

Матрак Baby Pierre Cardin детски от Magniflex

Матрак Baby Pierre Cardin детски от Magniflex

Ортопедичен и твърд матрак с дизайнерски калъф от Pierre Cardin. Вътрешността на Baby с ядро от Elio..

224.10 лв. 249.00 лв.

-10%

Матрак Body Comfort двулицев от Блян

Матрак Body Comfort двулицев от Блян

Структурата на матрака е комбинация от висококачествени BodyCare® пяни, с различни характерист..

445.80 лв. 743.00 лв.

-40%