G-4KZYWE1WX8

Политика за връщане и рекламации

При получаването на стоката, клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

 

В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол. Клиентът изпраща снимки на заснетите дефекти на стоката, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният имейл адрес: office@matraci.store

 

В случай, че клиентът не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

 

В случай на обстоятелствата, посочени по-горе, както и погиване или загуба на стоката, Matraci.store не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

 

В случай, че клиентът е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Matraci.store няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Matraci.store, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на клиента съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. Клиентът отправя претенции към избраният от него превозвач.

 

Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

 

Клиентът  информира писмено Matraci.store за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Matraci.store изпраща на клиента незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

 

Клиентът връща стоката на Matraci.store в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Matraci.store е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр. София ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А магазин FURNISH

 

Matraci.store възстановява заплатената сума от клиента за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на клиента да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от клиента. При неспазване на срока за връщане на стоката от клиента, Matraci.store задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

 

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Matraci.store възстановява на клиента намалена стойност на закупената стока. Matraci.store отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, , когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; Matraci.store отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

 

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, Matraci.store не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са продукти, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

 

Matraci.store не възстановява разходи за доставка.

 

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Matraci.store. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

 

Matraci.store не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, забележките по стоката се описват.

 

В случай, че клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно.

 

Matraci.store изпълнява рекламацията, ако клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

 

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място на адрес: гр. София ж.к. Овча купел, ул. Любляна 22А магазин FURNISH на e-mail: office@matraci.store или на тел.: 0888 66 70 55

 

Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

 

Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Matraci.store на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от клиента. Matraci.store се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

 

Клиентът има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният метод налага неразумни разходи за Matraci.store, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др.

 

Отстраняване на рекламация е безплатно за клиента, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. Клиентът не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

 

Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 

Matraci.store не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

 

При рекламация клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

 

Matraci.store не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

Промоции

Матрак Ametyst двулицев от Paradise

Матрак Ametyst двулицев от Paradise

Двулицев матрак Аметист от Парадайс съчетава неповторима визия и уникално усещане за комфорт. Съдърж..

406.80 лв. 678.00 лв.

-40%

Матрак Amor двулицев от Paradise

Матрак Amor двулицев от Paradise

Модел Амор е комфортен двулицев матрак с ядро, направено от високотехнологичен пружинен пакет Multi ..

365.40 лв. 609.00 лв.

-40%

Матрак Armida еднолицев от Тед

Матрак Armida еднолицев от Тед

Еднолицев матрак Армида от Тед, с балансирана твърдост, има възможност за 3 различни начин..

351.05 лв. 413.00 лв.

-15%

Матрак Bamboo Memory Gel двулицев от Paradise

Матрак Bamboo Memory Gel двулицев от Paradise

Бамбу Мемори Гел е специално разработен модел с ядро от 7- зоново профилирана високоеластична п..

423.20 лв. 529.00 лв.

-20%

Матрак Carezza двулицев от Bellanotte

Матрак Carezza двулицев от Bellanotte

Идеалното решение за ценителите на ергономичния комфорт на пружините и почитатели на класическия мат..

688.80 лв. 984.00 лв.

-30%

Матрак Cool Air двулицев матрак от Блян

Матрак Cool Air двулицев матрак от Блян

Моделът се отличава от останалите по своето ядро от специална BodyCare пяна, която е високоортопед..

308.10 лв. 1027.00 лв.

-70%

Матрак Diplomat De Lux двулицев от Paradise

Матрак Diplomat De Lux двулицев от Paradise

Модел Дипломат Де Лукс е комфортен двулицев матрак с ядро, направено от високотехнологичен..

265.20 лв. 312.00 лв.

-15%

Матрак Duo Pocket двулицев от Блян

Матрак Duo Pocket двулицев от Блян

Хибридна структура, която съчетава предимствата на Pocket Spring технологията и комфорта на високия ..

482.40 лв. 804.00 лв.

-40%